R-S65

R-S65 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 6-1/2 INCH (16.5CM)

R-S65C

R-S65C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 6-1/2 INCH (16.5CM)

X-S69C

X-S69C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU 6 x 9 INCH (16CM x 24CM)

X-S65

X-S65 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU 6-1/2 INCH (16.5CM)

X-S65C

X-S65C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU 6-1/2 INCH (16.5CM)

SPR-60C

SPR-60C LOA THÀNH PHẦN (PHÂN TẦN) 2 CHIỀU 6-1/2 INCH (16.5CM)

KTE-S610G

KTE-S610G Màng chắn loa dành cho SPS-610 và SPS-610C

SPR-50C

SPR-50C LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU 5-1/4 INCH (13CM)

SPR-69

SPR-69 LOA ĐỒNG TRỤC (TOÀN DẢI) 2 CHIỀU 6x9 INCH (16x24CM)