PWE-S800

PWE-S800 LOA SUB GẦM GHẾ KÍCH THƯỚC 8 INCH (20 CM)

PWE-S8

PWE-S8 LOA SUB GẦM GHẾ 8 INCH (20CM) CÔNG SUẤT ĐỈNH 240W

PWE-V80

PWE-V80 LOA SUB GẦM GHẾ 8" (20cm) CÔNG SUẤT ĐỈNH 160W

PWD-X5

PWD-X5 LOA SUB GẦM GHẾ ( TÍCH HỢP AMPLY VÀ BỘ XỬ LÍ DSP)

X-W12D4

X-W12D4 LOA SUB HƠI 12 INCH (4Ω+4Ω)

X-W10D4

X-W10D4 LOA SUB HƠI 10 INCH (4Ω+4Ω)

R-W12D2

R-W12D2 LOA SUB HƠI 12 INCH (2Ω+2Ω)

R-W12D4

R-W12D4 LOA SUB HƠI 12 INCH (4Ω+4Ω)

R-W10D2

R-W10D2 LOA SUB HƠI 10 INCH (2Ω+2Ω)